Menu
Your Cart

Datu regula

🗓 Atjaunots: 06.08.2022

 

Datu regula (GDPR)

 

Sīkdatņu jeb (no angļu val. cookies) izmantošanas politika.

 

📂Skaidrojums, kas ir sīkdatnes:

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko tīmekļa vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs apmeklējat mūsu mājaslapu. Katrā nākamajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai trešās puses vietni, kas atpazīst attiecīgo sīkdatni. Sīkdatnes tostarp ļauj vietnei atcerēties lietotāja izvēlētos iestatījumus nākamajās apmeklējuma reizēs, lai katru reizi tie nebūtu jānorāda no jauna. Sīkdatnes netiek izmantotas, lai Jūs personiski identificētu.

 

 

    Å ajā sadaļā ir aprakstÄ«ta sÄ«kdatņu izmantoÅ¡ana Å¡ajā mājaslapā www.dressyou.lv, kā arÄ«, SIA DressYou interneta vietne tiek norādÄ«ts sÄ«kdatņu lietoÅ¡anas mērÄ·is, kā arÄ«, lietotāju tiesÄ«bas mainÄ«t un izvēlēties sÄ«kdatņu lietoÅ¡anu. SÄ«kdatnes palÄ«dz uzlabot mājaslapu un nodroÅ¡ināt  labāku un personalizētāku pakalpojumu sniegÅ¡anu.

 

    Tiek izmantotas vairāku veidu sÄ«kdatnes (pastāvÄ«gās un sesijas). Tās atÅ¡Ä·iras ar izmantoÅ¡anas mērÄ·iem un glabāšanas ilgumu. SÄ«kdatnes var tikt aktualizētas un pielāgotas pakalpojumu sniegÅ¡anas kvalitātes uzlaboÅ¡anas vajadzÄ«bām.

 

Tiek izmantotas šādas sīkdatnes:

Google Analytics: Google Analytics sīkdatnes, kas tiek izmantotas šajā vietnē, ļauj mājaslapas uzturētājam iegūt informāciju par vietnes izmantošanu un apmeklējumiem, lai būtu iespējams analizēt lietotāju paradumus un mājaslapas trūkumus. Jūsu apmeklējuma laikā tiek iegūta IP adrese un anonīma informācija par Jūsu veiktajām darbībām mājaslapā – pirms šīs informācijas nosūtīšanas Google, Jūsu IP adrese tiek anonimizēta. Instalējot Google Analytics Opt-out Browser Add-on rīku, iespējams no šīm sīkdatnēm atteikties un to iespējams izdarīt šeit: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Vispārējie sīkdatņu lietošanas mērķi ir šādi:

1. Tehniskās sīkdatnes ir izstrādātas mājaslapas kvalitatīvai funkcionēšanai un lietotāju ērtībām, lai Jūs varētu pieslēgties savam kontam un mājaslapas darbība notiktu bez sarežģījumiem.

2. Funkcionālās sīkdatnes ir izstrādātas, lai padarītu mājaslapas apmeklēšanu lietotājiem ērtāku – piemēram, atceroties Jums vēlamo mājaslapas valodu, interesējošos pakalpojumus vai preces un citas lietas, kas padara mājaslapas lietošanu ātrāku un ilgtermiņā ērtāku.

3. Analītiskās sīkdatnes ir izstrādātas, lai mēs gūtu priekšstatu par savu apmeklētāju aktivitātēm mūsu mājaslapā, kas ļauj mums uzzināt vietnes plusus un mīnusus, kā arī to, ko nepieciešams mainīt mājaslapas saturā vai tehniskajos risinājumos.

4. Analītiskās sīkdatnes ļauj ievākt informāciju par Jūsu izmantoto interneta pārlūku, klikšķu skaitu mājaslapā, mājaslapu, no kuras esat pārnācis uz mūsu mājaslapu, ievadītos atslēgas vārdus un datumu un laiku, kad tas veikts. Iegūtā informācija ir pilnīgi anonīma un netiek saistīta ar konkrētu cilvēku. Informācija tiek izmantota tirgus izpētei, mājaslapas uzlabošanai, kampaņu plānošanai un lietotāju rīcības analizēšanai

5. Reklāmas sīkdatnes ir izstrādātas, lai Jūs saņemtu personalizētas reklāmas mūsu mājaslapā un citās vietnēs. Reklāmas jeb komerciālās sīkdatnes nodrošina to, ka Jūs interneta vidē saņemat piedāvājumus, kas ir balstīti uz Jūsu interesēm un veiktajām aktivitātēm.

 

 

    IegÅ«tos datus izmanto mÅ«su mājaslapas uzturētājs un Google, kas iegÅ«st anonÄ«mus datus un tie netiek sasaistÄ«ti ne ar konkrētu personu, ne ar konkrētu IP adresi. Google Analytics datu droÅ¡Ä«bu apliecina ISO 27001 sertifikāts un ASV un ES privātuma vairoga regulējums. SÄ«kāk par to var lasÄ«t Å¡eit: support.google.com/analytics/topic/2919631

 

 

 

    Ja vēlaties izdzēst visus datorā jau saglabātos sÄ«kdatnes vai pārtraukt sÄ«kdatnes, kuri seko JÅ«su darbÄ«bas veidiem mājaslapā, JÅ«s to varat izdarÄ«t, dzēšot esošās sÄ«kdatnes un, vai mainot pārlÅ«kprogrammas konfidencialitātes iestatÄ«jumus, lai bloķētu sÄ«kdatnes (process, kā tas tiek darÄ«ts, atÅ¡Ä·iras no pārlÅ«ka uz pārlÅ«ku).

 

 

📢 Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par to, kā to izdarīt, apmeklējiet mājaslapu: http://www.allaboutcookies.org.

 

 

Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu. Tiek īstenoti pasākumi, lai nodrošinātu, ka klientu personas dati pie pārziņiem vienmēr ir drošībā un lai klientu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, iekšējām politikām, vadlīnijām un kārtībai. Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

 

 

 

Personas datu apstrādes Pārzinis: SIA “DressYou”, Reģ. Nr.: 40103650842. PVN Nr. LV40103650842

Juridiskā adrese: Vecmīlgrāvja 5. līnija 15, LV-1015, Rīga (turpmāk tekstā – DressYou).

Piemērojamie tiesību akti: Fizisko personu datu aizsardzības likums, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

 

📎 Kas ir Privātuma politika?

Privātuma politika ir saikne starp DressYou un fizisku personu (turpmāk tekstā – Lietotājs), kura sazinās ar DressYou un, vai lieto DressYou mājaslapu un, vai sniegtos pakalpojumus. DressYou ir apņēmies aizsargāt Lietotāja personas datus. Privātuma politika ļauj Lietotājam saprast, kāda informācija tiek iegūta, kad Lietotājs iesūta DressYou savus datus vai DressYou tos iegūst savā īpašumā citos veidos, kādēļ DressYou ievāc šos datus un kā tie tiks izmantoti. Tāpat Privātuma politika sniedz informāciju par to, kā DressYou vāc, apstrādā, glabā, dzēš un aizsargā Lietotāja personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Lietotāja personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Lietotājam pārredzamā veidā. Politika attiecināma uz Lietotāja personas datiem, jebkuru fiziskas personas datu apstrādi un Lietotājam sniegto pakalpojumu. Ja DressYou atjauninās šo politiku, visas izmaiņas tiks publicētas www.dressyou.lv mājaslapā. Lai sniegtu Lietotājam labākus un piemērotākus pakalpojumus, kā arī, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu esošus pakalpojumus, DressYou apstrādā no pakalpojumu sniegšanas apkopotus datus.

 

📎 Kādiem mērķiem Lietotāja dati tiek ievākti?

Lietotāja personas dati un cita informācija tiek ievākta:

·       lai piedāvātu un sniegtu atbilstoÅ¡us pakalpojumus, pārraudzÄ«tu darÄ«jumus un pasargātu Lietotājus no nelikumÄ«gām vai kaitējošām personu tiešām vai netiešām, apzinātām vai neapzinātām darbÄ«bām, apstrādājot informāciju un datus, kas nonāk attiecÄ«go personu rÄ«cÄ«bā;

·       lai apstrādātu jebkurus Lietotāja informācijas pieprasÄ«jumus;

·       lai izpildÄ«tu DressYou normatÄ«vajos dokumentos norādÄ«tos pienākumus;

·       lai sniegtu Lietotājam atbalsta pakalpojumus;

·       lai veiktu klientu izpēti, aptaujas un analÄ«zi;

·       lai sniegtu Lietotājam informāciju par DressYou piedāvājumiem, produktiem un pakalpojumiem, ja Lietotājs tam ir piekritis.

 

📎 Kādus Lietotāja datus apstrādā DressYou?

·       Lietotāja vārds, telefona numurs un e-pasts;

·       Bankas dati, ja tādi sniegti;

·       Dati, kurus Klients pats DressYou;

·       Lietotāja IP adreses informācija;

·       SÄ«kdatnes (tÄ«mekļa vietas pārlÅ«koÅ¡anas dati).

Šī informācija tiek turēta DressYou serveros, kas atrodas drošā infrastruktūrā.

 

Kad Lietotājs saskaras ar DressYou pakalpojumiem, Google Analytics glabā attiecīgo informāciju:

·       IP adreses;

·       piekļuves laikus;

·       piekļuves datumus;

·       lapas, kas iepriekÅ¡ apmeklētas;

·       izmantojamā valoda.

 

Personīgā informācija netiek ievākta bez Lietotāja piekrišanas. Lietotāju dati netiks nodoti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm, taču, ja gadījumā šāda nepieciešamība radīsies, Lietotāja dati varēs tikt nodoti tikai tādām valstīm, kas nodrošina tādu pašu fizisko personu datu aizsardzības līmeni, kādu nodrošina Eiropas Savienība.

 

📎 Kādus līdzekļus DressYou izmanto datu ievākšanai un apstrādei?

DressYou var automātiski ievākt iepriekš minētos datus un saņemt personas datus, kurus Lietotājs norāda, izmantojot pakalpojumus, vai citādi sazinoties un mijiedarbojoties ar mājaslapu. DressYou arī var saņemt personīgo informāciju no citiem pakalpojumu sniedzējiem tiešsaistē. Tāpat arī, DressYou var piesaistīt trešo personu pakalpojumu sniedzējus, lai nodrošinātu tehnisko atbalstu pakalpojuma sniegšanā. DressYou ir pieejama informācija, ko Lietotājs ir sniedzis šiem pakalpojuma sniedzējiem un trešo personu e-komercijas pakalpojumu sniedzējiem, ievērojot visas privātuma politikas normas.

 

📎 Kāds ir Lietotāju personas datu apstrādes pamats?

Lietotāja personīga piekrišana – Lietotājs, kā personas datu subjekts, aizpildot pieteikuma un/vai kontaktu formas, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Tāpat Lietotājs piekrīt datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkiem, lai izteiktu jaunus un individuālus piedāvājumus (šo piekrišanu Lietotājs, protams, var atsaukt). Lietotāja piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot DressYou apstrādāt personas datus noteiktajiem nolūkiem. Lietotāja piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek sniegta tieši un nepārprotami. Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas kanālus ar DressYou. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.

Pakalpojuma sniegÅ¡ana – lai DressYou varētu sniegt Lietotājam kvalitatÄ«vus pakalpojumus, DressYou jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti no Lietotāja DressYou mājaslapā. LeÄ£itÄ«mas intereses – ievērojot DressYou intereses, kuru pamatā ir kvalitatÄ«vu pakalpojumu un savlaicÄ«ga atbalsta sniegÅ¡ana Lietotājam, DressYou ir tiesÄ«bas apstrādāt  Lietotāja personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektÄ«vi nepiecieÅ¡ams un pietiekams Å¡ajā Privātuma politikā norādÄ«tājiem nolÅ«kiem. Par DressYou leÄ£itÄ«majām interesēm ir uzskatāma personas datu apstrāde, veicot tieÅ¡u tirgveidÄ«bu, kā rezultātā Lietotājam tiek izteikti jauni un, vai individuāli DressYou pakalpojumu piedāvājumi. Juridisko pienākumu izpilde – DressYou ir tiesÄ«gs apstrādāt personas datus, lai izpildÄ«tu normatÄ«vo aktu prasÄ«bas, kā arÄ« sniegtu atbildes uz valsts un paÅ¡valdÄ«bas likumÄ«giem pieprasÄ«jumiem.

💡 Lietotāju datu atklāšanas izņēmumi. DressYou ir tiesības izpaust personas datus tikai normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

 

📎 Kas ir sīkdatnes (cookies)?

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko tīmekļa vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs apmeklējat mūsu mājaslapu. Katrā nākamajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai trešās puses vietni, kas atpazīst attiecīgo sīkdatni. Sīkdatnes tostarp ļauj vietnei atcerēties lietotāja izvēlētos iestatījumus nākamajās apmeklējuma reizēs, lai katru reizi tie nebūtu jānorāda no jauna. Sīkdatnes netiek izmantotas, lai jūs personiski identificētu. DressYou var izmantot sīkdatnes kā līdzekli informācijas iegūšanai no tīmekļa servera iepriekšminētajiem mērķiem, sekojot Lietotāja vietnes izmantošanai. Ja Lietotājs turpina izmantot mājaslapu, Lietotājs piekrīt DressYou sīkdatņu izmantošanai. Sīkdatnes satur informāciju, kas tiek pārsūtīta uz Lietotāja datora cietā diska. Tie palīdz DressYou uzlabot mājaslapu un nodrošināt labāku un personalizētāku pakalpojumu. Iegūtos datus neizmanto DressYou mājaslapas uzturētājs, bet tiekai tos uztur, toties izmanto tos Google Analytics, kas iegūst anonīmus datus un tie netiek sasaistīti ne ar konkrētu personu, ne ar konkrētu IP adresi. Google Analytics datu drošību apliecina ISO 27001 sertifikāts un ASV un ES privātuma vairoga regulējums. Sīkāk par to var lasīt šeit: support.google.com/analytics/topic/2919631. Ja Lietotājs vēlas izdzēst visus datorā jau saglabātās sīkdatnes vai pārtraukt sīkdatnes, kuri seko Lietotāja darbības veidiem mājaslapā, Lietotājs to varat izdarīt, dzēšot esošās sīkdatnes un, vai mainot pārlūkprogrammas konfidencialitātes iestatījumus, lai bloķētu sīkdatnes (process, kā tas tiek darīts, atšķiras no pārlūka uz pārlūku). Vairāk informācijas par to, kā to izdarīt, apmeklējot mājaslapu http://www.allaboutcookies.org.

 

📎 Lietotāju personu datu glabāšanas ilgums:

DressYou apstrādās Lietotāja personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:

a) kamēr Lietotājs izmanto pakalpojumu;

b) personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;

c) cik tas ir nepieciešams DressYou leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai;

d) kamēr nav atsaukta Lietotāja piekrišana personas datu apstrādei.

 

📎 Kādi ir drošības nosacījumi?

Izmantojot DressYou pakalpojumus vai sazinoties ar DressYou, Lietotājs piekrīt DressYou pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un nosacījumiem. DressYou nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Lietotāja personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, DressYou pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programatūras un datu šifrēšanu. DressYou rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas DressYou vārdā un uzdevumā apstrādā Lietotāja personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Lietotāja personas datu apstrāde notiktu atbilstoši DressYou deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. Sadarbības partneriem nav atļauts apstrādāt DressYou rīcībā esošos personas datus saviem nolūkiem. DressYou neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un, vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no DressYou, piemēram, Lietotājs pats izpaudis savus personas datus trešajām personām. Lietotāja personas datu apdraudēšanas gadījumā DressYou paziņos par to Lietotājam. Tāpat DressYou par informācijas vai datu apstrādes drošības incidentiem vai iespējamiem incidentiem bez nepamatotas kavēšanās 72 stundu laikā no brīža, kad pārkāpums tam kļuvis zināms, par datu vai informācijas drošības pārkāpumu ziņo iestādēm un iesaistītajām fiziskajām personām, kā to paredz piemērojamie normatīvie akti un, vai Eiropas Savienības likumi, izņemot, ja saskaņā ar pārskata atbildības principu DressYou spēj uzskatāmi parādīt, ka personas datu aizsardzības pārkāpums, visticamāk, nerada risku fizisku personu tiesībām un brīvībām. DressYou glabā visu personīgo informāciju, ko saņem no Lietotāja, aizsargātā datu bāzē, daļu no datiem šifrējot, kuru savienojums ir aizsargāts.

 

📎 Kādas ir Lietotāja tiesības?

Vērsties pie DressYou, lai saņemtu DressYou rÄ«cÄ«bā esoÅ¡o personas datu kopiju. Labot visus DressYou rÄ«cÄ«bā esoÅ¡os personas datus par sevi, Lietotājam ir tiesÄ«bas iegÅ«t informāciju par tām fiziskām vai juridiskām personām, kuras noteiktā laika posmā no DressYou ir saņēmuÅ¡as informāciju par Å¡o Lietotāju. DressYou nesniegs Lietotājam informāciju par valsts institÅ«cijām, kuras ir kriminālprocesa virzÄ«tāji, operatÄ«vas darbÄ«bas subjekti vai citas institÅ«cijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust. PieprasÄ«t dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepiecieÅ¡ama saskaņā ar nolÅ«kiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāti (tiesÄ«bas “tikt aizmirstam”). Lietotājam ir tiesÄ«bas uz savu personas datu pārnesamÄ«bu. Vērsties pie DressYou vai personas datu apstrādi uzraugoÅ¡ajā iestādē (Datu valsts inspekcija, www.dvi.gov.lv) sakarā ar jautājumiem par personas datu apstrādi. Saziņā ar DressYou iespējams izmantot 📧 e-pastu [email protected] vai darba laikā pa tālr. +371 20 626 026.

 

❗ Ar visiem informācijas droÅ¡Ä«bas sistēmas jautājumiem un informācijas vai datu droÅ¡Ä«bas jautājumiem, kas nav atrunāti Å¡ajā Privātuma Politikā, jāvērÅ¡as DressYou rakstot uz 📧 e-pastu [email protected] vai zvanot darba laikā pa tālr. +371 20 626 026.